Personlig träning ska vara just det. Personlig!

All träning sker på eget ansvar

Innan du påbörjar ett kost & träningsprogram/PT-Online/PT Pass hos oss, konsultera gärna med din läkare vid osäkerheter. 

All träning och fysisk aktivitet sker på egen risk, med eget ansvar. 
Som min klient har du skyldighet att informera mig om sådant som kan komma att påverka din träning och/eller kosthållning. Gäller även nuvarande och tidigare sjukdomar samt skador.
 
Alla tränare på/via Forever Fitness Sverige AB är licensierade personliga tränare, alternativt har utbildning på motsvarande eller högre nivå. De program som skickas till dig via Forever Fitness Sverige AB ska användas som vägledning i din träning, och det är viktigt att du vid sjukdom/förkylningssymptom inte tränar då det är hälsofarligt samt förlänger tiden av sjukdom/förkylning. Om du under ett träningspass känner yrsel, illamående och/eller smärta, avbryt träningspasset samt informera din tränare om detta, samt konsultera din läkare.